ceturtdiena, 18. jūlijs, 2024
"TP Riga" SIA / Technical Partners Int. Inc.
Vienības gatve 109, Riga, LV-1058, Latvia

Logo +371 29255223 ,
Logo ed.kalvins@tpriga.lv
 
Mūsu komanda .....

Tehniskie partneri ir speciālistu grupējums, kas apkalpo Baltijas reģionu, bet arī atbalsta ārzemju partnerus savos darījumos. Daudz šie cilvēki nav Tehnisko partneru dalībnieki bet mūsu stratēģiskie partneri, kas papildina mūsu resursus ar specifiskām prasmēm un zināšanām lai mēs varētu efektīgāk kalpot saviem klientiem. Mēs arī izpalīdzam šiem speciālistiem, kad mūsu zināšanas un līdzdalība ir vajadzīga viņu projektos.

Edvīns Kalvins (lv/ca)
Vecākais konsultants
Piedāvā ražotājiem projektu vadības, iepirkuma un investīciju atbalstu un pakalpojumus pielietojot PM-PROformance™ projektu vadības sistēmu (http://pm-proformance.com/). Iepaša pieredze ar tehnisko un ražošanas vadības dokumentāciju. Veicina ārzemju biznesu Latvijā kā arī Latvijas eksportu uz ārzemēm. Valdes priekšsēdētājs Technical Partners International Inc., Kanāda (http://www.technicalpartners.ca/) un “TP Riga” SIA. Biedrība Kanādas Tirdzniecības Palāta Latvijā priekšsēdis (http://cancham.lv/). 
Indra Sproģe-Kalviņa (lv)  
Direktore, Administrācija

Atbildīga par Tehnisko partnera "Pārstāvju Pakalpojumu" programmu, kas piedāvā ārvalstu un vietējiem uzņēmumiem grāmatvedības, uzņēmuma reģistrācijas un administrācijas, biroja vadības, mārketinga un pārdošanas pakalpojumus. Kārto darījumus ar valsts pārvaldi. Skatīt http://tpriga.lv/representative-services

h
  
Inguna Gustava (lv)
Biznesa attīstības specialiste
Piedāvā konsultācijas ražošanas un uzņēmumu vadībā ietverot budžetu un finanšu vadību, personāla atlase un apmācība, mārketingu un pārdošanu. Nodrošina uzņēmējdarbības konsultācijas un attīstības biznesa stratēģijas.
Richard Hunter (lv/us) 
Projektu vadītājs / biznesa attīstība
Projektēšanas un elektrisko iekārtu uzstādīšana un elektronisko sistēmu un būvniecības integrācija.
  
Alvis Līdums (lv)
Projekta vadītājs enerģētika un ūdens monitorings
Enerģētikas un ražotņu inženierzinātnes speciālists kurš veic padziļinātu analīzi par enerģijas prasībām un ražošanas procesiem. Koģenerācijas speciālists. Nodrošina ekonomisko pamatojumu kapitāla projektiem. Sadarbojas ar vienu no Tehnisko partnera partneriem, LAR AG, lai ievietot ūdens monitoringa projektu Baltijā.

Anita Boldāne (lv)
Projekta vadītāja - Ražošanas un ar celtniecību saistītiem projektiem
ES sertifikāts projektu vadībā. Palīdz projektu realizācijā, jo īpaši nodarbojas ar pašvaldību un valdības likumiem un normatīviem aktiem, un vispārējo projektu administrēšanu. Sagatavo finansēšanas pieprasījumus. 
  
Linda Lakats (ca)
Biznesa attīstības projekti
Daktera grāds rūpnieciskās inženiera zinātnēs no Stanforda universitātes - sniedz ekspertu praktiskās un teorētiskās prasmes operācijās, risku un networkinga vadības pieredze attīstības projektos. 
Inta Cinite
Konsultante
Organizatoriskās uzvedības konsultante, organizatoriskās programmas, stratēģiskā plānošana un organizatoriskās izmaiņas organizācijā. Inta Consulting īpašniece 
  
John Birchmore (uk)
Vides speciālists
Mežsaimniecības un meža rūpniecības nozares speciālists sniedz konsultācijas kokzāģētavām un celulozes un papīra rūpniecībai. Vada projektus kuros enerģija tiek iegūta no biomasas un atkritumiem, balstoties uz uzlaboto termiskās pārstrādes tehnoloģiju pielietojot gazifikācijas un pirolīzes procesu. Pieredze apgūta Ziemeļeiropā un Krievijā. Valdes priekšsēdētājs SHREWS Ltd., Lielbritānija http://www.shrews.co.uk/
Sam Davidovich (lv/ca)
Konsultants
Daudznozaru konsultants, kas strādā starptautisā tirgu galvenokārt Centrālajā Āzijā. Specializējās celtniecības formēšanas un atbalsta sistēmās, celtniecības tehnikā un materiālos. Transcontinental Consulting Company īpašnieks. http://www.sdtranscontinental.com/
 
  
Robin De Morgan (uk)
Investīciju banku speiālists un licenzēts grāmatvedis
Palīdz ar nekustamo īpašumu un infrastruktūru attīstības projektiem. Ir mārketinga un tirdzniecības attīstības padomnieks. Meklē projektiem finansēšanu un atbalstu Latvijas projektu attīstītājiem galvenokārt no Lielbritānijas.
Mike Kilgore (asv)
Vadītāju & Izpilddirektoru Mentorings
Nodrošina mentoringa pakalpojumus vadītājājiem, kuri cīnās lai iegūtu augstāku produktivitāti, uzlabojot zināšanas, stratēģijas un prasmes. Pievērša uzmanību iekšējai pārliecībai un cik labi tā atbalsta vai sabotāžē šos centienus. Palīdz vadītājiem līdzsvarot iekšējo pārliecību tā ievērojami uzlabotu darbību. www.executivementoring.solutions
  
Ravi Joshi (ca)
Farmācijas pakalpojumu speciālists
Procesa validācijas / Iekārtu kvalifikācijas speciālists farmācijas, biotehnoloģijas un asins produktiem. Specializējas “FDA” / “HBP” atbilstībai, kvalitātes kontrolei, pielāgošanu normatīvo aktiem, produktu attīstībai, kvalitātes sistēmās, produkta realizēšanai, LRP (GMP) revīzijās, procesu nodošanu ekspluatācijā.
 

J. Roger Davies (ca)
Tehniskās apkopes vadības speciālists
Pieredze tehniskās apkopes vadībā, ieskaitot ražotnēs un visos aspektos iekārta aktīvu pārvaldību. Veica konsultācijas vajadzību analīzē, CMM atlases procesos, paraugpraksi, apkopes taktiku (RTF, PM, PDM), metodikas (RCA, RCFA, RCM) un sistēmas optimizācija. Da-Trol Grupas dibinātājs Kanādā http://www.da-trol.com/. Arī darbojās kā mācības spēks.
  
Alvis Mengots (lv)
Filmu ražošana
Filmu ražošanas veicinātājs piesaistot starptautiskas filmu ražotājus filmēt Latvijā. Darbojās kā ģenerāluzņēmējs vadošajiem Latvijas uzņēmumiem, asociācijām un iestādēm, kas sniedz pakalpojumus un izglītību filmu ražošanas nozari. Valdes priekšsēdētājs Art Novo  http://tpriga.lv/art-novo
Ingriga Ozoliņa (lv)
Filmu ražošana
Izpildproducente, režisore, redaktore un video montāžas speciāliste.
  
Olga Melnikova (lv)
Mārketinga vadītāja, filmu producents
Darbojās ar integrētas mārketinga komunikācijām, sabiedriskām attiecībām un pasākumu organizēšanu gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. CREA Promotion" dibinātāja, organizē starptautisko īsfilmu festivāli “Future Shorts Latvija” ,AFI (American filmu Institute sabiedrībā Losandželosā, Kalifornijā) locekle. www.creapromo.com
Jacqueline Spicer (ca)
Zīmola veidošana, Mārketings un “Copywriting”

Pilnīgi integrēti radošie, mārketinga, sabiedrisko attiecību un pasākumu vadības pakalpojumi. Klientos ir daudzi labi pazīstami finansu uzņēmumi, lauksaimniecības, nekustamo īpašumu, arhitektūras, pārtikas, farmācijas, valdības, B2B un B2C. Dibinātāja un īpašniece. http://theinktank.com/

  
Frank Dion (ca)
Eksportu Attīstība – Kanāda
Galvenā loma ir palīdzēt Latvijas firmām izveidot vai attīstīt/paplašināt tirgu Kanādā. Nodrošina klientus ar apmācībām, attīstības un koučinga programmām lai palīdzētu uzņēmējiem kontrolēt un pielāgot savu biznesa attīstības procesu vietējam tirgam. Piedāvā analizēt tirgu un nodrošina tirgus pārskatus un apjomas potenciālai izaugsmei. Prezidents Clarity Plus (Kanāda) http://www.clarityplus.guru/. 
Alan Robertshaw (uk)
Eksportu Attīstība – Lielbritānija
Palīdz Latvijas pārtikas produktu firmām iekļut Lielbritānijas tirgu un kārtot attiecīgas atļaujas. Piedāvā pārtikas ražotājiem konsultācijas specializējoties starptautisku tirdzniecību, inovāciju un rentabilitātes jautājumos. Valdes priekšsēdētājs Alimentar Ltd. (UK) 
 
  
Andris Veresčagins (lv)
Attīstības Projekti
Projektu un biznesa vadības. Speciālists zāģmateriālu produktu importu un eksportu. Īpašnieks "GVL",
Guna Skangale (lv)
Projekta vadītāja - Infrastruktūras attīstības inženieris
Infrastruktūras projektu speciāliste kuru specializējusies ar autoceļu būves procesu tehnoloģijām un konstrukcijām. Īpaša izpratne par likumiem un normatīviem aktiem, un kā darboties ar birokrātiju valdībā. Palīdz uzņēmējiem ar valsts struktūrām.
  
Jacob Lalander (lv/se)
Celtniecības iepirkumu speciālists
Piedāvā klientiem saprašanu par Baltijas reģiona un Skandināvijas būvniecības nozari. Celtniecības materiālu un to izejvielu iepirkšanas speciālists.
Māris Ozols (lv)
Instalāciju inženieris
Ražošanas vadības konsultants pārzinot tehnoloģisko iekārtu pārbūvi, uzstādīšana, un ražošanu. Rūpniecisko objektu projektu īstenošana no idejas līdz realizēšanai. Ražošanas speciālists, instalāciju iekārtas projektētājs, profilaktiskās apkopes programmas speciālists.
  
Marc Gaber (lv)
Riska Inženieris 
Riska pārvaldība, sertificēts ēku apsaimniekošanas plānošanā, vides pētījumos un sanācijā. Vides modelēšana, pavērsiena un plūdu modelēšana, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.
Rolands Kromanis, PhD (lv)
Projekta vadītājs – būvinženieris
Strukturālo darbības novērtēšanu tiltos izmantojot nepārtrauktas monitoringa mērījumu speciālists. Nodarbojas ar energoefektīvus mājokļu projektiem.
  
Valērs Mītins (lv)
Sertificēts būvinženieris
Projektēšanas speciālists - metāla, koka un monolītā dzelzsbetona projektēšana 
Jānis Zvirbulis (lv)
Elektroinženieris - projektētājs 
Apakšstaciju, gaisvadu, piekar kabeļu un kabeļlīniju projektēšanu, iekšējās instalācijas un apgaismojuma projektēšanu, koģenerācijas staciju izbūves speciālists.
  
Andris Pumpurs (lv)
Vides  projektu speciālists
Ūdens, notekūdeņu, atkritumu un enerģētikas nozaru speciālists. Koordinē projekta aktivitātes ar valdību lai nodrošinātu atbilstību esošajiem likumiem un normatīviem aktiem 
Ina Galkina (lv)
Vides specialist
Speciāliste atkritumu apsaimniekošanā un vides aizsardzībā, bīstamu un citu atkritumu apsaimniekošanā, piesārņotu teritoriju attīrīšanā, naftas produktu (un citu produktu) uzglabāšanas tvertņu attīrīšanas jomā. Valdes priekšsēdētāja Baltik Eko Group http://www.ekogroup.lv/ 
  
Malcolm Dent (uk/lv)
Ūdens saimniecības projekti
Bakalaura grāds inženierzinātnē (Krenfīldas Tehnoloģiju Universitāte, Lielbritānija). Maģistra grāds irigācijas inženierzinātnē (Sauthemptonas Universitāte, Lielbritānija). Pieredze ūdens un vides projektu vadībā un uzraudzībā.
Aina Valtmane
Vides speciāliste
Bakalaura grāds pārtikas tehnoloģijā (Jelgavas Lauksaimniecības universitāte, Latvija).
Pieredze pārskatu sagatavošanā pieteikumiem, saistītu ar A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību sertificēšanu, kā arī vides ietekmējuma novērtējuma tehnisko noteikumu un procedūru noformēšanā
  
Harijs Ozols (lv/ca/uk)
IT konsultācijas
Izstrādājis unikālu mājas lapas pakalpojumu, kas ļauj klientam pašiem mainīt savu tīmekļa vietni. Datu pārvaldības SaaS pielietojumi mazo biznesu un vietējo e-pārvaldes izmantošanā. Direktors Websoftsites  http://www.websoft.lv/
Eriks Kalvins (ca)
Ainavu arhitektūra/Dizains
Ainavu arhitektūras projekti.
  
Reinis Briedis (ca)
Biroja vadītājs 
Tehnisko Partnera pārstāvs Kanādā. 
Arnis Markitants (ca)
Biznesa attīstības projekti 
Finanšu vadības speciālists. Projektu un finansēšanas koordinators Tehniskiem partneriem Kanādā. Sadarbība ar investoriem. Tulkojumi no angļu uz latviešu un otrādi.